Ekspertyzy środowiskowe i opinie przyrodnicze

ComferyLab oferuje Swoim Klientom kompleksowe usługi w zakresie doradztwa środowiskowego. Ekspertyzy środowiskowe lub opinie przyrodnicze są często sporządzane na potrzeby wniosków o wycinkę, programu rolno-środowiskowo-klimatycznego lub inwestycji gdzie wymagana jest opinia eksperta o jej wpływanie na dany gatunek. Często są to zlecenia o charakterze interwencyjnym, incydentalnym, które wymagają wiedzy przyrodniczej i szybkiego działania w związku […]

Nadzory przyrodnicze

Realizacja niektórych inwestycji wymaga od inwestora podjęcia szczególnych działań związanych z ochroną przyrody. Działania te zawarte są w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zazwyczaj nakładają one konieczność zatrudnienia specjalisty z wybranej dziedziny. Zapewnienie takiego nadzoru jest gwarancją, że na każdym etapie realizacji dane przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z postanowieniami Decyzji Środowiskowej oraz zapisami prawa. W ramach […]

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest nieodłącznym elementem procedury oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, dla których konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Raport środowiskowy wymagany jest rozporządzeniem Rady Ministrów i dotyczy konkretnych rodzajów inwestycji. Obligatoryjne wykonuje się go dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I […]

Ogrody sensoryczne

Ogrody sensoryczne dostarczają zmysłom tysiąca wrażeń, mogą mieć funkcję terapeutyczną, socjalizującą i edukacyjną. W Polsce ogrody te są jeszcze mało rozpowszechnione. Zaprojektowane są tak, aby w sposób celowy i zintensyfikowany oddziaływać na zmysły: węchu, dotyku, słuchu i smaku. Poprzez zróżnicowane struktury różnych materiałów: drewna, metalu, betonu oraz roślin, które mogą być owłosione, szeleszczące i szorstkie możemy […]

Projekty ochrony bioróżnorodności

Bioróżnorodność Biodiversity ma ogromne znaczenie dla istnienia człowieka, zapewniając mu szeroką gamę niezbędnych usług ekosystemowych: żywność, wodę słodką, zapylanie, ochronę przed powodziami. Składają się na nią otaczające nas ekosystemy, gatunki roślin, zwierząt i grzybów oraz ich geny. Znaczna część bioróżnorodności Europy chroniona jest w ramach sieci obszarów chronionych Natura 2000. Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej Różnorodność […]

Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze

Inwentaryzacja przyrodnicza to kompleksowa usługa środowiskowa, polegająca na katalogowaniu występujących na terenie planowanej inwestycji roślin i zwierząt,  zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym. W zależności od rodzaju inwestycji i obszaru, może dotyczyć zarówno elementów przyrody ożywionej jak i nieożywionej.  Badania inwetaryzacyjne nakierowana są głównie na gatunki grzybów, roślin i zwierząt, a także siedliska przyrodnicze objęte ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie […]

Metaplantacje

Metaplantacja roślin chronionych jest jedną z metod ochrony gatunku polegającą na przeniesieniu wybranych okazów z ich naturalnego stanowiska na inne stanowisko zastępcze o podobnych warunkach siedliskowych. Zabieg ten wspomaga proces zachowania lokalnej puli genowej i stwarza możliwość rozwoju gatunku poza obszarem zagrożonym. Metodę tę można zastosować w przypadku kolizji gatunku chronionego z projektem o ile wcześniejsze […]

Projekty naturalizacji przyrodniczych

Style założeń ogrodowych nieustannie się zmieniają. Świadomość ekologiczna w zakresie ochrony bioróżnorodności stale się pogłębia, a społeczeństwo dostrzega, iż naturalne założenia ogrodowe mogą być tak samo piękne, a nawet bogatsze florystyczne niż idealnie wypielęgnowane przestrzenie zielone. Trend na naturalizacje staje się coraz mocniejszy i dotyczy nie tylko ogrodów prywatnych, ale także parków publicznych, systemów nadrzecznych, […]