Projekty naturalizacji przyrodniczych

Style założeń ogrodowych nieustannie się zmieniają. Świadomość ekologiczna w zakresie ochrony bioróżnorodności stale się pogłębia, a społeczeństwo dostrzega, iż naturalne założenia ogrodowe mogą być tak samo piękne, a nawet bogatsze florystyczne niż idealnie wypielęgnowane przestrzenie zielone. Trend na naturalizacje staje się coraz mocniejszy i dotyczy nie tylko ogrodów prywatnych, ale także parków publicznych, systemów nadrzecznych, a nawet obsadzeń miejskich typu ronda, parkingi. W ogrodach naturalistycznych przyroda tworzy fascynujące kompozycje, wychodzące poza jego granice – bujne zagajniki stanowiące idealne schronienie dla wszelkich zwierząt, kwietne łąki oraz naturalne bajora i stawy.

ComfreyLab od wielu lat zajmuje się projektowaniem ogrodów i przestrzeni naturalistycznych, wykorzystując idee wprowadzania dzikich roślin naturalnie występujących w przyrodzie, chroniąc tym samym lokalną populację gatunków roślin. Pracownia Żywokost, jako pierwsza firma w skali regionu i jedna z nielicznych w kraju, wdrożyła technologie odbudowania zdegradowanych siedlisk i zbiorowisk roślinnych przy użyciu metody przyczółków metaplantacyjnych. Wykonała min. projekt renaturalizacji rzeki Ślepiotki w Katowicach. Jest to pierwsze zastosowane w Polsce wdrożenie w miejskiej dolinie rzecznej.