RealizacjA

Odtworzenie łąk świeżych na obszarze Natura 2000
Podpis 2

Odtworzenie łąk świeżych na obszarze Natura 2000

Branża: budownictwo ogólne i inżynieria lądowa

Lokalizacja: Wrocław, woj. dolnośląskie

Zakres prac: kompensacja przyrodnicza terenu Natury 2000 PLB 020002 Grądy Odrzańskie
i PLH 020017 Grądy w Dolinie Odry polegająca na odtworzeniu łąk świeżych i łąk trzęślicowych, starorzecza oraz usunięciu roślin inwazyjnych. Sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad inwestycją. Sporządzenie Inwentaryzacji dendrologicznej i wniosku o wycinkę.