Nasz Zespół

Waldemar Szendera

Waldemar Szendera

Właściciel, dr nauk biologicznych
tel. 602 353 872
w.szendera@comfreylab.pl

Waldemar Szendera

Waldemar Szendera

Właściciel, dr nauk biologicznych
tel. 602 353 872
w.szendera@comfreylab.pl

Joanna Kuczera

Joanna Kuczera

Spec. ds. inżynierii środowiska
tel. 698 668 172
j.kuczera@comfreylab.pl

Honorata Gwóźdź

Honorata Gwóźdź

Spec. ds. ochrony środowiska
tel. 692 340 520
h.gwozdz@comfreylab.pl

Adrianna Marcol

Adrianna Marcol

Architekt krajobrazu
tel. 784 003 122
a.marcol@comfreylab.pl

Mateusz Macha

Mateusz Macha

Młodszy Spec. ds. inżynierii środowiska
tel. 692 339 880
m.macha@comfreylab.pl

Patryk Długosz

Patryk Długosz

Młodszy Spec. ds. biologii
p.dlugosz@comfreylab.pl

Agata Lipus

Agata Lipus

Spec. ds. geodezji i kartografii
a.lipus@comfreylab.pl

Agnieszka Polańska

Agnieszka Polańska

Spec. ds. ochrony środowiska i geologii
a.polanska@comfreylab.pl