dr Waldemar Szendera

602 353 872

Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz studia podyplomowe z zakresu Człowiek i Środowisko w Warunkach Antropopresji. Odbył szkolenie w zakresie Restytucji Zdegradowanych Zbiorowisk Roślinnych na Terenach Intensywnie Użytkowanych Turystyczne. Jest założycielem firmy ComfreyLab Pracownia Żywokost, istniejącej od 1990 roku. Hobbistycznie zajmuje się etnobotaniką, prywatne prowadzi muzeum etnograficzne Kamojówka w Suszcu.