Ścieżki edukacyjno-przyrodnicze

Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne służą przede wszystkim popularyzacji idei ochrony środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz aktywnemu wypoczynkowi połączonemu z edukacją. Ścieżki mogą również pomóc w uregulowaniu ruchu turystycznego w obszarach cennych przyrodniczo. Na jej przebiegu można ustawić różne tablice tematyczne zawierające szereg elementów graficznych i ruchomych oraz informacji dostosowanych do wieku odbiorcy. Przebieg ścieżki edukacyjnej jest tak planowany, aby w jak najmniejszy sposób ingerowały w środowisko naturalne.

Comfreylab w ostatnim czasie wykonała koncepcje ścieżek dydaktycznych dla rezerwatu przyrody „Babczyna Dolina” i „Żubrowisko” w Nadleśnictwie Kobiór, koncepcję ścieżki edukacyjnej na potoku Czechowickim dla pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz projekt zagospodarowania arboretum wraz z opracowaniem ścieżki przyrodniczo–edukacyjnej.