Projekty ogrodów botanicznych i arboretów

Według definicji zawartej w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ogród botaniczny to „urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem ochrony ex situ, uprawy roślin różnych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roślin określonego gatunku oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji”.

Arboretum (z  łac. arbor → drzewo) stanowi typ ogrodu botanicznego, na którym znajduje się kolekcja drzew i krzewów, utrzymywany w celu naukowo – badawczym, bądź ochrony rzadkich gatunków roślin. Może być też miejscem metaplantacji gatunków chronionych.

ComfreyLab uczestniczyła w zaprojektowaniu i wykonaniu planu urządzeniowego Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu oraz miała swój wkład merytoryczny we wstępny Projekt Zagospodarowania Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Mokrym. Wykonała również adaptację przyrodniczą terenu po dawnej kopalni dolomitów w Jaworznie Szczakowej oraz projekt centrum edukacji geologiczno – ekologicznej Geosfera w Jaworzanie.