RealizacjA

Odbudowa zdegradowanych siedlisk i zbiorowisk roślinnych nad rzeką Ślepiotką w ramach projektu REURIS
20140501_131352

Odbudowa zdegradowanych siedlisk i zbiorowisk roślinnych nad rzeką Ślepiotką w ramach projektu REURIS

Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa

Lokalizacja: Katowice, woj. śląskie

Zakres prac: koncepcja infrastruktury rzecznej, małej architektury i zagospodarowania terenu, inwentaryzacja dendrologiczna i przyrodnicza, projekt renaturalizacji terenu oraz nasadzeń towarzyszących, projekt odtworzenia łąki kwietnej wraz z wstępną rekultywacją, koncepcja ścieżki edukacyjnej, koncepcja usprawnienia hydrotechniki rzeki, nadzór autorski i przyrodniczy nad realizacją prac.