Wykonanie koncepcji ścieżek edukacyjnych w Lasach Państwowych

Wykonanie koncepcji ścieżek edukacyjnych w Lasach Państwowych Zamawiający: PGL Lasy Państwowe Lokalizacja: woj, śląskie Zakres prac: inwentaryzacja przyrodnicza otoczenia ścieżki projektowej, projekt i koncepcja ścieżki edukacyjnej, wstępne opracowanie graficzne tablic.

Odbudowa zdegradowanych siedlisk i zbiorowisk roślinnych nad rzeką Ślepiotką w ramach projektu REURIS

Odbudowa zdegradowanych siedlisk i zbiorowisk roślinnych nad rzeką Ślepiotką w ramach projektu REURIS Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa Lokalizacja: Katowice, woj. śląskie Zakres prac: koncepcja infrastruktury rzecznej, małej architektury i zagospodarowania terenu, inwentaryzacja dendrologiczna i przyrodnicza, projekt renaturalizacji terenu oraz nasadzeń towarzyszących, projekt odtworzenia łąki kwietnej wraz z wstępną rekultywacją, koncepcja ścieżki edukacyjnej, koncepcja usprawnienia hydrotechniki […]

Stworzenie poletka fitoremediacyjnego do oczyszczania wód płynących dla Projektu badawczo-wdrożeniowy FOKS

Stworzenie poletka fitoremediacyjnego do oczyszczania wód płynących dla Projektu badawczo-wdrożeniowy FOKS. Zleceniodawca:  Główny Instytut Górnictwa Lokalizacja:  Jaworzno, woj. Śląskie Zakres prac: inwentaryzacja przyrodnicza, metaplantacja oraz opracowanie projektu poletka fitoremediacyjnego wraz z doborem gatunkowym roślin. Fizyczne wykonanie naturalnej bariery oczyszczającej.

Odtworzenie łąk świeżych na obszarze Natura 2000

Odtworzenie łąk świeżych na obszarze Natura 2000 Branża: budownictwo ogólne i inżynieria lądowa Lokalizacja: Wrocław, woj. dolnośląskie Zakres prac: kompensacja przyrodnicza terenu Natury 2000 PLB 020002 Grądy Odrzańskie i PLH 020017 Grądy w Dolinie Odry polegająca na odtworzeniu łąk świeżych i łąk trzęślicowych, starorzecza oraz usunięciu roślin inwazyjnych. Sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad inwestycją. Sporządzenie Inwentaryzacji […]

Kompensacja przyrodnicza

Odtworzenie łąk świeżych na obszarze Natura 2000 w miejscowości Uraz. Branża: budownictwo ogólne i inżynieria lądowa Lokalizacja: Uraz, woj. dolnośląskie Zakres prac: inwentaryzacja i kompensacja przyrodnicza łąk świeżych oraz starorzecza przy rzece Odrze.

Metaplantacja chronionych gatunków

Metaplantacja chronionych gatunków Branża: górnicza Lokalizacja: woj. opolskie Zakres prac: inwentaryzacja siedlisk, wytypowanie gatunków chronionych, wskazanie roślin do przesadzenia, przesadzanie chronionych gatunków rośliny, prowadzenie monitoringu zachowawczego.

Metaplantacja dziewięćsiła bezłodygowego

Metaplantacja dziewięćsiła bezłodygowego Branża: górnicza Lokalizacja: Drogosław, woj. dolnośląskie Zakres prac: inwentaryzacja siedlisk, wytypowanie gatunków chronionych, wskazanie roślin do przesadzenia, przesadzanie chronionego gatunku rośliny, prowadzenie monitoringu.

Metaplantacja kocanki piaskowej

Metaplantacja kocanki piaskowej (Helichrysum arenarium) Branża: melioracyjna Lokalizacja: gm. Żmigród, woj. dolnośląskie Zakres prac: inwentaryzacja siedlisk, wytypowanie gatunków chronionych, wskazanie roślin do przesadzenia, przesadzanie chronionego gatunku rośliny, prowadzenie monitoringu.

Wycena siedlisk przyrodniczych dla wariantów drogi ekspresowej S1

Wycena siedlisk przyrodniczych dla wariantów drogi ekspresowej S1 Branża: górnicza, drogowa Lokalizacja: woj. Śląskie Zakres prac: inwentaryzacja przyrodnicza wraz z analizą wariantów przebiegu drogi ekspresowej S1 na odcinku węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej za pomocą metody wyceny siedlisk przyrodniczych. Wyznaczenie wariantu H tzw. hybrydowego.

Inwentaryzacja i zalecenia przyrodnicze dla śródleśnych stawów

Inwentaryzacja i zalecenia przyrodnicze dla śródleśnych stawów. Zleceniodawca:  PGL Lasy Państwowe Lokalizacja: Kobiór, woj. śląskie Zakres prac: Inwentaryzacja przyrodnicza gatunków chronionych roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. Wskazanie zaleceń do zachowania walorów przyrodniczych