Wizualizacja 3D projektów zieleni

 

Wizualizacja 3D to wieloetapowy proces przedstawienia projektowanej przestrzeni w postaci komputerowej. Stanowi przede wszystkich ukazanie projektowanej zieleni, która jest kompatybilna z istniejącymi elementami przestrzennymi. Tym samym, wizualizacje umożliwiają „zobaczenie” projektowanych roślin, wraz z ich sezonową zmiennością przed przystąpieniem do realizacji.

Wizualizacje przedstawione z pozycji wzroku człowieka pozwalają na zwiększenie świadomości ekologicznej dotyczącej części przyrodniczej projektowanego terenu.