Projektowanie ogrodów deszczowych

Ogrody deszczowe z założenia mają na celu zwiększenie małej retencji, odciążenie systemu kanalizacji miejskiej oraz przede wszystkim zwiększenie bioróżnorodności i naturalizację siedlisk przyrodniczych. Ponadto wprowadzają funkcję edukacji proekologicznej.

Realizacje ogrodów deszczowych składają się ze ściśle skorelowanych działań przyrodniczych wykonywanych przez naszą firmę oraz budowlanych wykonywanych przez naszych podwykonawców. Każdy program ogrodu deszczowego jest indywidualnie dopasowywany do specyfiki danego terenu, z uwzględnieniem charakteru terenu oraz jego stopnia zurbanizowania.