Metaplantacje

Metaplantacja roślin chronionych jest jedną z metod ochrony gatunku polegającą na przeniesieniu wybranych okazów z ich naturalnego stanowiska na inne stanowisko zastępcze o podobnych warunkach siedliskowych. Zabieg ten wspomaga proces zachowania lokalnej puli genowej i stwarza możliwość rozwoju gatunku poza obszarem zagrożonym. Metodę tę można zastosować w przypadku kolizji gatunku chronionego z projektem o ile wcześniejsze środki zaradcze nie dały odpowiedniego rezultatu.

Dotychczas ComfreyLab przeprowadziła z sukcesem metaplantację 11 gatunków roślin chronionych prawem polskim na stanowiska zastępcze.