Wykonanie koncepcji ścieżek edukacyjnych w Lasach Państwowych

Wykonanie koncepcji ścieżek edukacyjnych w Lasach Państwowych

Zamawiający: PGL Lasy Państwowe

Lokalizacja: woj, śląskie
Zakres prac: inwentaryzacja przyrodnicza otoczenia ścieżki projektowej, projekt i koncepcja ścieżki edukacyjnej, wstępne opracowanie graficzne tablic.

Odbudowa zdegradowanych siedlisk i zbiorowisk roślinnych nad rzeką Ślepiotką w ramach projektu REURIS

Odbudowa zdegradowanych siedlisk i zbiorowisk roślinnych nad rzeką Ślepiotką w ramach projektu REURIS

Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa

Lokalizacja: Katowice, woj. śląskie

Zakres prac: koncepcja infrastruktury rzecznej, małej architektury i zagospodarowania terenu, inwentaryzacja dendrologiczna i przyrodnicza, projekt renaturalizacji terenu oraz nasadzeń towarzyszących, projekt odtworzenia łąki kwietnej wraz z wstępną rekultywacją, koncepcja ścieżki edukacyjnej, koncepcja usprawnienia hydrotechniki rzeki, nadzór autorski i przyrodniczy nad realizacją prac.

Stworzenie poletka fitoremediacyjnego do oczyszczania wód płynących dla Projektu badawczo-wdrożeniowy FOKS

Stworzenie poletka fitoremediacyjnego do oczyszczania wód płynących dla Projektu badawczo-wdrożeniowy FOKS.

Zleceniodawca:  Główny Instytut Górnictwa

Lokalizacja:  Jaworzno, woj. Śląskie
Zakres prac: inwentaryzacja przyrodnicza, metaplantacja oraz opracowanie projektu poletka fitoremediacyjnego wraz z doborem gatunkowym roślin. Fizyczne wykonanie naturalnej bariery oczyszczającej.

Odtworzenie łąk świeżych na obszarze Natura 2000

Odtworzenie łąk świeżych na obszarze Natura 2000

Branża: budownictwo ogólne i inżynieria lądowa

Lokalizacja: Wrocław, woj. dolnośląskie

Zakres prac: kompensacja przyrodnicza terenu Natury 2000 PLB 020002 Grądy Odrzańskie
i PLH 020017 Grądy w Dolinie Odry polegająca na odtworzeniu łąk świeżych i łąk trzęślicowych, starorzecza oraz usunięciu roślin inwazyjnych. Sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad inwestycją. Sporządzenie Inwentaryzacji dendrologicznej i wniosku o wycinkę.

Kompensacja przyrodnicza

Odtworzenie łąk świeżych na obszarze Natura 2000 w miejscowości Uraz.

Branża: budownictwo ogólne i inżynieria lądowa

Lokalizacja: Uraz, woj. dolnośląskie

Zakres prac: inwentaryzacja i kompensacja przyrodnicza łąk świeżych oraz starorzecza przy rzece Odrze.

Metaplantacja chronionych gatunków

Metaplantacja chronionych gatunków

Branża: górnicza
Lokalizacja: woj. opolskie
Zakres prac: inwentaryzacja siedlisk, wytypowanie gatunków chronionych, wskazanie roślin do przesadzenia, przesadzanie chronionych gatunków rośliny, prowadzenie monitoringu zachowawczego.

Metaplantacja dziewięćsiła bezłodygowego

Metaplantacja dziewięćsiła bezłodygowego

Branża: górnicza
Lokalizacja: Drogosław, woj. dolnośląskie
Zakres prac: inwentaryzacja siedlisk, wytypowanie gatunków chronionych, wskazanie roślin do przesadzenia, przesadzanie chronionego gatunku rośliny, prowadzenie monitoringu.

Metaplantacja kocanki piaskowej

Metaplantacja kocanki piaskowej (Helichrysum arenarium)

Branża: melioracyjna
Lokalizacja: gm. Żmigród, woj. dolnośląskie
Zakres prac: inwentaryzacja siedlisk, wytypowanie gatunków chronionych, wskazanie roślin do przesadzenia, przesadzanie chronionego gatunku rośliny, prowadzenie monitoringu.

Wycena siedlisk przyrodniczych dla wariantów drogi ekspresowej S1

Wycena siedlisk przyrodniczych dla wariantów drogi ekspresowej S1

Branża: górnicza, drogowa
Lokalizacja: woj. Śląskie
Zakres prac: inwentaryzacja przyrodnicza wraz z analizą wariantów przebiegu drogi ekspresowej S1 na odcinku węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej za pomocą metody wyceny siedlisk przyrodniczych. Wyznaczenie wariantu H tzw. hybrydowego.

Inwentaryzacja i zalecenia przyrodnicze dla śródleśnych stawów

Inwentaryzacja i zalecenia przyrodnicze dla śródleśnych stawów.

Zleceniodawca:  PGL Lasy Państwowe
Lokalizacja: Kobiór, woj. śląskie
Zakres prac: Inwentaryzacja przyrodnicza gatunków chronionych roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. Wskazanie zaleceń do zachowania walorów przyrodniczych